EVAA project – Environmental Visual Audio Art project – strives to create a field for dialogue and reflection of environmental activists, artists and audience. Plein airs, exhibitions and festivals of contemporary art are our core activities.

The mission of the EVAA project is to give back to people the understanding and feeling that we are neither masters nor guests in this world, but a part of it. In the past, this knowledge was natural and organic, but today every day we are getting further away from nature. We are no longer part of a larger ecosystem. Mankind strives to conquer and destroy the environment, not realizing that we are destroying ourselves as well in the process.

The EVAA project seeks to bring awareness back to human-environment interactions in terms of ecological and sustainable communication. We believe that the love of nature and the nature of love are one. If we lose connection with nature, we will lose connection with ourselves and the source of our existence.


EVAa project – Environmental Visual Audio art project – гэта праект, галоўнай мэтай якога стала стварэнне поля для дыялогу і рэфлексіі экалагічных актывістаў, мастакоў і гледачоў. Ядро нашай дзейнасці складаюць пленэры, выставы і фестывалі сучаснага мастацтва.

Місія EVAa project – вяртаць людзям разуменне і адчуванне, што мы не гаспадары і не госці ў гэтым свеце, а яго частка. Раней гэтыя веды былі натуральнымі і арганічнымі, але сёння з кожным днём мы ўсё далей ад прыроды. Мы перасталі быць часткай вялікай экасістэмы. Чалавецтва імкнецца заваёўваць і знішчаць свет навокал, не ўсведамляючы, што мы знішчаем у тым ліку і сябе.

EVAa project імкнецца вярнуць усвядомленасць ва ўзаемадзеянні чалавека і навакольнага асяроддзя ў ключы экалагічнай камунікацыі і экалагічных зносін. Мы верым, што любоў да прыроды і прырода кахання ёсць адно. Страчваючы сувязь з прыродай, мы губляем сувязь з самімі сабой, з вытокам і крыніцай нашага існавання.
Contacts | Кантакты


︎ evaaproject.art

︎ эмэйл@gmail.com

︎ @evaaproject
News | Навіны


We are | Мы 
We live | Мы жывем:
︎Оpen Muzej
︎Antiwarcoalition.art
︎EVAa project
︎PerspAKTIV
︎CEC Artslink

News | Навiны
Search | Пошук
︎   ︎   ︎